Svenska Jägareförbundet

Meny

April -19

Snön är borta och vildsvinen börjar röra sig mer för att leta mat. Var vaksam på vallar och vårsådder.

Stammens status
Vildsvinen kan dyka upp på platser de inte varit under vintern så var uppmärksam. Det är även stora variationer i täthet även i områden där de funnits i flera år. De flesta håll i länet är ingen ökning utan en minskning i stammen. Även på några håll där stammen varit tät har en minskning av stammen skett. I Bergslagen, som i stort sett saknat, håller vildsvinen på att etablera sig på allt fler områden.

Föryngring
Nu har det rapporterats om en hel del födda kultingar födda från nyår och framåt men alla har inte fått ännu.

Födotillgång
Födosöken har varit där de hittat mat men ibland även inne bland bebyggelse där de hittat mat. Var vaksam på fälten med vallar och höstsådder när nu snön och tjälen har eller kommer att försvinna inom kort.

Klimat
Snön och tjälen är borta eller försvinner inom kort i länet

Skadebild
Än så länge små skador men var vaksam på fält med höstsådder och vallar.

Rekommendation
Under våren är det extra viktigt med etiken då det kan börja födas kullar så inte suggor skjuts bort från kultingarna.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-01 2019-06-12