Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -19

Vildsvinen håller sig på mindre områden och små skador på gröda. Stammen ökar inte på samma sätt längre och på några håll där stammen varit tät märks nu en minskning. Det är höstsådder och vallar som vi behöver hålla ett öga på för eventuella skador av vildsvinen.

Stammens status
Utbredningsområdet verkar ha stagnerat även i Bergslagen med glest med spår över stora områden i övrigt verkar stammen inte öka mer är lokalt på några områden. Stora variationer i täthet även i områden där de funnits i flera år. På några håll där stammen varit tät har en minskning av stammen skett.
Föryngring
Föryngringen är igång med små kultingar. De tidigast födda är över en månad gamla. Inte så stora kullar som det ser hittills.
Födotillgång
Födotillgången är fortfarande bra men nu är födosöket förlagt till skogen. När vintern nu kommit har det skett en ändring av födosöken som ofta sker på begränsade områden.
Klimat
Vintern och kylan har kommit så lite tjäle har kommit men vildsvinen bökar fortfarande genom denna. Snödjupet påverkar vildsvinens rörelser i landskapet en del nu med snödjupet.
Skadebild
Även denna månad lite skador men var extra uppmärksam vid vallar och höstsådder.
Rekommendation
Under februari är det extra viktigt med etiken då det kan börja födas kullar. Viktigt att inte skjuta suggor som är spendragna som har nyfödda kultingar, inte säkert att de är med suggan.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-05 2019-06-12