Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -19

En stam som i de etablerade områdena inte ökar men med stora lokala variationer. Var vaksam på spannmålen.

Stammens status
Stammen ökar något i länet, främst i de delar där de håller på att etablera sig men med lokala variationer. Det är dock stora lokala variationer.

Föryngring
Föryngringen verkar vara från medel till stor. Kullarna är födda från januari – maj.

Födotillgång
Födan hittas mest i skogen men vallar och i slutet av månaden också spannmål.

Klimat
En varm avslutning på april gynnar vildsvinen.

Utfodring
Ingen utfodring denna tid på året. Dock bra med avledande åtelplatser helst på rejält avstånd från besådda fält.

Skadebild
De flesta grödor har kommit upp och skadorna har minskat. Nu skjuts inga vildsvin på åtlarna så de blir kvar på där då de störs av jakt på åkrarna.  Det är ofta rätt lugnt under början av juni månad med skador men var uppmärksam på främst vallar. I slutet av månaden ska jägarna vara vaksamma då spannmålen går i mjölke.
Har lantbrukare problem och behöver hjälp med skyddsjakt så finns hjälp att få på  vildsvinshjälp.nu

Hittade döda vildsvin
Hittas det döda vildsvin utan rimlig anledning så kontakta Statens Veterinär medicinska Anstalt. www.sva.se
Gul färg på kartan innebär risk för skador på grödor så mer uppmärksamhet på fälten.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-05-28 2019-06-12