Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -19

En stam som i de etablerade områden inte ökar men med stora lokala variationer. Var vaksam på sådden innan de kommer upp.

Stammens status
Stammen ökar i länet, främst i de delar där de håller på att etablera sig. Det är dock stora lokala variationer.

Föryngring
Föryngringen är har kommit igång men verkar vara aningen sen i år. Kullstorleken är normal i år.

Födotillgång
Födan hittas mest i skogen men vallar och nysådder uppsöks också. Det är då främst nysådderna som man ska vara vaksam på som är mest begärligt tills det kommit upp.

Klimat
En varm avslutning på april gynnar vildsvinen.

Skadebild
Trycket på sådder minskar då de börjar växa. Viktigt att ha kontakt med lantbrukaren var och när sådden börjar. Viktigt att sitta ute första nätterna när det är sått begärliga grödor som t.ex. ärtor. Nu skjuts inga vildsvin på åtlarna så de blir kvar på där då de störs av jakt på åkrarna.  Det är ofta rätt lugnt under senare i maj månad med skador men var uppmärksam på främst vallar.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-05-02 2019-06-12