Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Då vintern redan i mars håller på att ta slut börjar vildsvinen röra sig mer. Stammen verkar inte öka där stammen är etablerad på samma sätt längre och på några håll där stammen varit tät märks nu en minskning.

Stammens status
Snön har minskat och i södra delarna av länet nästan helt borta börjar vildsvinen att röra sig mer igen för att leta efter mat. Stora variationer i täthet även i områden där de funnits i flera år. På några håll där stammen varit tät har en minskning av stammen skett.

Föryngring
Ny kullar har setts och vi är mitt i perioden när kultingar föds.

Födotillgång
Var vaksam på fälten med vallar och höstsådder när nu snön börjar försvinna. Även på fält där de inte varit under höst och vinter kan bli besökta. Födosöken kan även ske inne bland bebyggelse där de hittat mat.

Klimat
Verkar bli en kort vinter där snö och tjäle på väg att försvinna. De kommer då att röra sig över större områden igen. De kan även söka sig in mot hus och gårdar för att hitta mat så var vaksam även där.

Skadebild
Det är framför allt på fält med höstsådder och vallar som det behöver hållas mer observationer på om skador kommer.

Rekommendation
Under våren är det extra viktigt med etiken då det kan börja födas kullar så inte suggor skjuts bort från kultingarna.
 
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-03-04 2019-06-12