Svenska Jägareförbundet

Meny

November -19

Vildsvinen får allt större utbredningsområde i länet och blir därmed fler till antalet. En stam som i de etablerade områdena inte ökar utan på fler håll minskar stammen istället men med stora lokala variationer. Att stammen minskar beror på ett högt jakttryck och visar på en adaptiv förvaltning.

Allmän information

Stammen består av en stor del årsgrisar och av de vuxna är det många som är födda förra året. Detta beror på ett högt jakttryck på äldre djur. Avskjutningen bör rikta in sig på en större andel årsgrisar. Här kan det vara bra att inte fälla den första eller den största i en grupp som oftast är ledarsuggan. Är hon kvar undviker gruppen ofta de platser där de blir störda av jakt ofta,  tex jordbruksmark.

Vildsvinen etablerar sig även allt mer i Bergslagen men det är fortfarande stora områden som saknar vildsvin där. Även i bebyggelsen blir det allt oftare vildsvin och där bör jaktlagen som jagar lägga ett högre tryck och jaga oftare med hund under hösten för att fälla fler och störa dem.

November -19

Där vildsvinen nu kan göra skada är höstsådder och på vallodlingar. Där krävs extra uppmärksamhet. November är en lugn månad vad avser skador från vildsvin. Generellt kan sägas att det verkar vara en minskning på stammen i länet och liten omfattning på skadorna i lantbruket hittills i år jämfört med tidigare år.

Hundjakten är i igång och fokus på att fälla vildsvin man har bestämt ska fällas. Föryngringen har i år varit en del varierad i länet. Viktigt att lägga fokus på att fälla årsgrisar och yngre djur. Även viktigt att under denna tid försöka fälla de vuxna hondjur som ska fällas innan de börjar föda nya kultingar i vinter.

Tänk också på etiken vid jakten och använd inte hundar som är för aggressiva och biter friska djur.

De lantbrukare som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt. www.sva.se

Detta för att se så att inte Afrikansk svinpest har kommit till Sverige.

Gällande utfodring ser Jägareförbundet att detta inte ska ske under vegetationsperioden för vildsvin se våra folder utfodring av klövvilt samt Handlingsplan vildsvin som finns på Jägareförbundets hemsida.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-11-06 2019-11-06