Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2020

De flesta suggor har nu fått eller ska få kultingar så var observant vid jakten.

Var uppmärksam vid vallar och nysådderna som kommer i april, tag kontakt med lantbrukaren på Ert område och få information om och var baljväxter, främst ärtor, ska sås. Där krävs att man sitter där direkt efter sådd tills de gror.

Vi är mitt uppe i den period när det den period när det föds många kultingar och jakten riktas mot årsungar. Var mycket försiktig med vuxna då det är risk att kultingarna inte alltid är med suggan och det inte alltid är lätt att se om hon är spendragen.

Med en mycket mild vinter har födotillgången varit god så förväntas tillväxten bli stor så det är viktigt med en bra förvaltning där en tillräckligt stor avskjutning sker. Vi har stora variationer i täthet av vildsvinsstammen i länet. Skadeläget är lugnt än så länge men lokala variationer finns.

Än så länge små skador men var vaksam på fält med höstsådder och vallar. Är det lantbrukare som har stora skador och behöver hjälp så finns vildsvinshjälp där jägare som kan hjälpa till finns.

Vi ska vara mycket uppmärksamma på Afrikansk Svinpest. Hittar Ni döda vildsvin tag omedelbart kontakt med SVA!

2020-04-08 2020-04-08