Svenska Jägareförbundet

Meny

December 2020

Detta är normalt en lugn månad vad avser skador på gröda. Dock krävs en del koll om de börjar gå ut på vallar, beteshagar och höstsådder så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem.

Nu är det högsäsong att släppa hundarna. Där det finns små vildsvin är det viktigt att hundanvändningen sköts på ett etiskt bra sätt.

Efter den senaste milda vintern är det en relativt hög reproduktion. Viktigt är att då ha en hög andel yngre vildsvin i avskjutningen så inte stammen blir alltför stor. Det är också nu man ska fälla vuxna hondjur som inte har kultingar. En ökning i utbredningsområdet syns i Skinnskatteberg norrut. Hittills har vi inte haft någon vinter och vad som ses i prognoserna verkar det dröja med vintern.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Viktigt att lägga fokus på att fälla årsgrisar och yngre djur. Även viktigt att under denna tid försöka fälla de vuxna hondjur som ska fällas innan de börjar föda nya kultingar i vinter. Mycket viktigt med etiken, kom ihåg att ha tillgång till eftersöksekipage också.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna med dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare som är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter mellan jägare och lantbrukare.

Det verkar vara mindre med skador i västra delen men runt Västerås finns en del vildsvin så där bör man vara extra vaksam på skador och fälla vildsvin.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2020-12-07 2020-12-07