Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2020

September innebär en lugnare månad med skador i då det mest är skördat. Dock krävs en del koll om de börjar gå ut på höstsådderna så att man snabbt kan fälla/skrämma bort dem.

Det är nu det kan vara en del skador på havre om den inte är skördad. Sedan är det höstsådderna tills de kommer upp och även vallarna kan få besök. Självklart ska vi fälla vildsvin när vi kan men det viktigaste är att störa vildsvinen regelbundet, helst varje natt, på fält där de gör skada. Fortfarande ska ingen jakt ske på åtlarna i skogen utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt där. Detta så att vildsvinen håller sig i skogen och inte på fälten.

Efter den senaste milda vintern är det en relativt hög reproduktion. Dockj är det en hel del variation i tid när kultingarna föddes.

Jakten inriktas på årsgrisar. Var mycket försiktiga med att skjuta vuxna djur så att inte suggorna som har kultingar fälls. Suggorna kan gå själva till fälten och de små kultingarna får ligga i kvar boet. Dessa riskerar att svälta ihjäl. Mycket viktigt med etiken, kom ihåg att ha tillgång till eftersöksekipage också.

Det är stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samverkan mellan jägare-lantbrukare är ytterst viktigt för att bli framgångsrik i vildsvinsförvaltningen. Det innebär täta kontakter med varandra.

Det verkar vara mindre med skador i västra delen men runt Västerås finns en del vildsvin så där bör man vara extra vaksam på skador och fälla vildsvin.

De som har problem med vildsvinsskador och vill ha hjälp med jakt kontaktar vildsvinshjälp.nu

Viktigt att vildsvin som hittas döda rapporteras till Statens Veterinär medicinska Anstalt snarast. www.sva.se Detta för att snabbt få kontroll om Afrikansk svinfeber har kommit till Sverige.

2020-09-07 2020-09-07