Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2021

De flesta suggor har nu fått eller ska få kultingar så var observant så inte dessa fälls vid jakten.

Nu är det på lite lugnare period i juni tills spannmålen går i mjölke. Fortfarande mycket viktigt att ha kontakt med lantbrukaren på Ert jaktområde och få information om eventuella skador. det gäller att fälla något vildsvin så snart som möjligt efter första skadan och går inte det ska vildsvinen skrämmas. Går det inte att skjuta, kanske dåligt med kulfång t.ex. hus, så stör vildsvinen med att gå mot dem skrika. Nästa natt kanske man kommer åt att fälla något vildsvin. Den tredje natten sätts en radio ut med P1 med människor som pratar. Självklart ska i första hand vildsvin fällas när vi kan men om det inte går ska vildsvinen störas på fält där de gör skada.

Vi är mitt uppe i den period när det den period med många mindre kultingar och jakten riktas mot årsungar. Var mycket försiktig med vuxna då det är risk att kultingarna inte alltid är med suggan och det inte alltid är lätt att se om hon är spendragen. I spannmålen måste man in på nära håll för att se de mindre årsgrisarna i grödan.

En mycket mild vinter har med god födotillgången så är det till antalet födda kultingar större än vanligt så det är viktigt med en bra förvaltning där en tillräckligt stor avskjutning sker. Vi har stora variationer i täthet av vildsvinsstammen i länet. Skadeläget är lugnt än så länge men lokala variationer finns.

Nu ska ingen jakt ske på åtlarna utan den ska ske på fälten för att nå mesta möjliga skrämseleffekt på fälten och lugn och ro i skogen där åtlarna finns.

Generellt är det än så länge små skador men var vaksam på fält med sådder och vallar. Är det lantbrukare som har stora skador och behöver hjälp så finns vildsvinshjälpen https://jagareforbundet.se/vildsvinshjalp/ där jägare som kan hjälpa till finns.

Vi ska vara mycket uppmärksamma på Afrikansk Svinfeber. Hittar Ni döda vildsvin tag omedelbart kontakt med SVA https://www.sva.se/djurhalsa/smittlage/overvakning-av-afrikansk-svinpest-asf/

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-06-28 2021-06-28