April -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -17

Det har setts en hel del smågrisar som är födda under vårvintern. Det verkar som att föryngringen har varit bra med hög överlevnad.

Vi har en ökande vildsvinsstam i länet så håll ett högt jakttryck på årsgrisar och i de områden som man vill minska stammen ska trycket även läggas på yngre hondjur. Var alltid rädda om de äldre suggorna som styr flockarnas fodersök och väljer områden för sina daglegor.
Håll fortsatt uppsikt på vallar och betesmarker samt områden med nysådd. På flera håll får vi rapporter om vildsvin som har besökt nysådda fält med både ärtor och bönor.
Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade. Vuxna vildsvin är helt fredade den 16 februari till den 15 april.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-05-09 2017-05-09