April -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -19

Nu i april har många suggor fått sina smågrisar. På de flesta håll verkar det vara en mycket god föryngring så vi kan räkna med en ökning av stammen. De kullar som setts har varit något större än normalt vilket tyder på gynnsamma förhållanden för vildsvinen. Det varma vädret i mars och den tidiga våren som vi verkar gå till mötes kommer göra att smågrisarna får en högre överlevnad.

De rapporter som kommer in till oss skildrar ungefär samma bild över hela länet så i år måste vi göra en intensiv insats för att freda känsliga grödor. Nu ska jakten på vallar, betesmarker och nysådda åkrar prioriteras. Jakten på åtlarna och i skogen ska ske med försiktighet så inte vildsvinen trycks ut därifrån och går på fodersök i skadeskänsliga grödor. Flera rapporter gör gällande att de har varit en markant ökning av skador på flera håll i länet så ha en nära dialog med markägare och jordbruksarrendatorer för att undvika konflikter mellan olika intressen.

Vissa områden har haft bra effekt av att öka antalet spridningar per dygn på åtlarna för att skapa mer aktivitet där. Fortfarande ska mängden mat som sprids vara mycket begränsad och ska ätas upp under ett fodersök av vildsvinen. Det som används är majs, ärtor eller spannmål. En avledande utfodring tillsammans med en aktiv skyddsjakt på marker där man inte vill ha vildsvinen kan var ett bra förvaltningssätt. Att lägga ut bröd, avfall, matrester etc från butiker, restauranger eller det egna hushållet är inte tillåtet och får inte användas.

Öka skyddsjakten på alla marker med känsliga grödor, skjut unga djur för att hålla vildsvinen därifrån men var försiktiga med de gamla suggorna. I mitten av april är återigen alla vildsvinen tillåtna för jakt men sugga som åtföljs av smågrisar är fredad hela året enligt jaktlagen.

Trots en ökande stam, med problem på vissa håll måste vi jägare och markägare hålla etiken högt i alla lägen. Det är med samverkan mellan de olika intressena som vi kan ha en bra förvaltning av vildsvinsstammen.

En uppmaning till alla är att bli bättre på att rapportera skjutet vilt i Viltdata.se. Vi famlar i mörkret om vi inte har en aning om hur mycket vilt det skjuts om det inte rapporteras!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-08 2020-03-25