April -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -16

Från den 16 april så är alla vildsvin lovliga, förutom kultingförande suggor som är fredade hela året. Tänk på att suggorna lämnar sina kultingar och går på fodersök själva och därmed ökar risken att man misstar suggan för en galt.

Vi har en fortsatt låg skadebild men lokala variationer förekommer. Sådden är i full gång, på vissa håll redan avslutad så var observanta på nysådda åkrar som kan drabbas av vildsvinen. Ärtor och potatis är väldigt attraktiva grödor.
På flera håll ser vi grupper med suggor som har med sig sina kultingar och det verkar varit en bra föryngring.
Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-12 2016-05-12