April 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2020

Nu i april är vi mitt i den period då de flesta suggorna har fått sina små eller kommer att få dem inom kort. Vi har fortfarande förbud mot att skjuta andra vildsvin än årsgrisar av just den anledningen att vi ska vara väldigt försiktiga vid jakten så vi inte skjuter fel djur.

I mitten av månaden får vi återigen skjut alla vildsvin men sugga som åtföljs av smågrisar är fredad hela året.
Sådden är i full gång och vi måste därför ha koll på nysådden så det inte uppkommer problem med vildsvin som bökar upp utsädet. Lägg jakttrycket på åker och betesmarker och låt vildsvinen vara ifred på åtelplatserna så kanske de uppehåller sig i områden där de får lugn och ro och inte springer i växande grödor.

Glöm inte att rapportera skjutna vildsvin på viltdata.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-04-28 2020-04-28