April 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2021

Våren är här och vårbruket har satt i gång på många ställen i länet. Nu gäller det att vi håller koll på de nysådda fälten och jagar aktivt där och låter vildsvinen hålla sig i skogen.

Från mitten av april är återigen de vuxna djuren tillåtna men nu har suggorna fått sina små så som vanligt måste extra varsamhet iakttas. Suggorna lämnar sina smågrisar periodvis den första månaden så var försiktiga.

Håller vi oss till de minsta djuren så undviker vi risken att skjuta kultingförande suggor samt lär de äldre djuren att undvika fält med skyddsvärda grödor.   

Påminner om att de tekniska hjälpmedel vi får lov att använda, att det sköts på rätt sätt. Vi får t.ex. inte sitta i skogen och använda termiska kikarsikten utan de ska användas i öppen terräng eller på en åtel.

Vi ska skjuta många vildsvin men håll alltid etiken högt, vildsvinen är ett vilt som har lika högt värde som allt annat vilt i den svenska naturen.

Rapportera er avskjutning på Viltdata.se!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-05-06 2021-05-06