Augusti -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -17

Skörden pågår för fullt i länet och de tidiga grödorna tröskas. Nu är det högtryck för att skyddsjaga vildsvin i spannmålen.

Vi får använda hundar som enbart jagar vildsvin till jakten så använd dessa hundar med stort förnuft. Skarpa hundar kan lätt hinna ikapp kultingar och skada dessa så välj bort hundar med ett dåligt jaktsätt. Hundarna kan vara ett bra hjälpmedel för att skapa oro i grödorna.
I takt med att markerna tröskas så flyttar vildsvinen till nya områden för att söka föda. Var då observanta på att det plötsligt kan dyka upp vildsvin på marker där det tidigare varit lugn å ro.

Fler och fler marker stubbearbetas vilket innebär att spillsäd ligger kvar i ytan och skapar en födoresurs för vildsvinen. Nysådd på dessa marker kan innebära att vildsvinen får dubbel anledning att böka efter mat. Ni som har höstvete på markerna ska hålla lite extra uppsikt. Fält som lämnas obevakade kan snabbt bli fristater för vildsvinen så var på alerten.

Jakten ska i huvudsak ske på åkrarna så låt vildsvinen få lugn och ro på åtlarna. Vi ska inte utfodra vildsvinen utan endast åtla eller använda avledande utfodring där det fungerar. Stör vi vildsvinen på åtlarna så söker de föda i det öppna landskapet och risken för skador ökar.
Vi ska fortsättningsvis ha ett högt tryck på avskjutning av brungrisar och unga gyltor. Tänk på att det är svårt att se skillnad på en gylta och sugga så var försiktiga så ni inte skjuter fel djur.
Var uppmärksamma på att suggor åtföljda av smågrisar är fredade hela året. Att medvetet skjuta en sugga som tillfälligt har lämnat sina smågrisar för att söka föda, kan leda till jaktbrott.

Håll etiken högt !!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-09-05 2017-09-05