Augusti -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Nu när vi går in i augusti så har vi haft den varmaste och torraste sommaren på många år. Det har medfört att vildsvinen, liksom allt annat vilt har haft svårt att hitta bra mat med högt näringsinnehåll. De rapporter som kommit in på både skjutna och observerade vildsvin visar ingen större konditionsnedsättning än, men troligtvis kommer det att bli så under hösten/vintern.

På flera håll då man bedrivit skyddsjakt efter vildsvin i spannmålen har man sett en del smågrisar. Orsaken kan vara att de sent födda kultingarna från i vintras strök med pga snön och kylan och att suggorna gick i brunst och det är deras andra kull som vi nu ser.

Rekommendationen nu är att låta bli att jaga vildsvin med hund i så stor utsträckning som möjligt. Både vilt och hundar tar stryk i värmen så låt hunden vara hemma och bedriva inte jakt med lös hund. Vi tillsammans med länsstyrelsen har en rekommendation att helt avstå från hundjakten tills det skett en radikal förändring i vädret. Naturligtvis kan man om andra metoder inte fungerar, och att viltet och hundarna inte far illa pga värmen, bedriva skyddsjakt i växande gröda.

Ha ett hårt jakttryck på de unga djuren som vanligt men kanske än mer viktigt i år att låta de vuxna djuren vara i fred.

Vildsvinen är ett högvilt liksom allt annat vilt och ska behandlas på samma respektfulla vis, håll etiken högt!!

Rapportera alla skjutna vildsvin på viltdata.se så vi får indikation på hur vildsvinsstammen utvecklas.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-08-10 2018-08-10