Augusti -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -15

Vi ser en ökande population i Västra Götaland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet.

I södra Älvsborg ökar stammen och det ses vildsvin i områden där de inte förekommit tidigare. Tillgången på föda är bra och majoriteten av kullarna som föddes i vintras/ våras verkar klarat sig bra. I den södra delen av länet har det förekommit en del bök på vallar och åkrar men i övriga länet mer lokalt, dock varierar detta kraftigt mellan olika områden. I den västra delen av länet verkar det som att vildsvinstammen har gått ner något. Mindre skador i jordbruket jämfört med föregående år.


Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årsgrisar, gärna på klövervallar och i spannmålsfält.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-07 2015-09-07