Augusti -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -16

Förutom kultingförande suggor som är fredade hela året är alla vildsvin lovliga, Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

Skörden är i full gång så passa på att håll utkik efter vildsvinen på de öppna markerna.
Vi har ett lågt skadetryck men lokalt kan det finnas skador i växande gröda eller på äldre vallar/betesmarker med kvickrot och insekter som lockar vildsvinen.
Från 1/8 får vi jaga vildsvin med hund men jagar den annat vilt ska hunden snarast kopplas. Om det kan förutses att drevet huvudsakligen kommer att gå fram på annans mark får du inte använda drivande hund.
Avskjutningen ska i första hand riktas mot brungrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-09-07 2016-09-07