December -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -17

Avskjutningsstatistiken för 2016/2017 finns nu på www.viltdata.se och den visar att avskjutningen ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående jaktår, knappt 7000 skjutna vildsvin.

När man pratar med jägare/markägare i länet så är ändå känslan att vildsvinen har ökat även 2017 även om statistiken inte visar det. På många håll där man arrangerar gemensamma jakter ses och skjuts det fler vildsvin.

Det har varit få rapporter om smågrisar under hösten så det verkar som att grisningen ligger rätt i tid. Nu brunstar vildsvinen och man ser oftare gamla galtar tillsammans med suggrupperna. Var försiktiga så ni inte skjuter fel djur i tron att ni ska fälla en stor galt. Ni måste se de tydliga tecknen på galten för att verkligen vara säkra, penseln under buken, testiklarna och eventuella betar. En gammal sugga kan likna en galt i kroppsformen så använd inte bara storlek och färg för att avgöra könet och ålder.

Det är blött i våra marker och dålig vinter. Grödorna får inget stöd i form av snö och är känsliga för bökningar så var observanta med höstsådda grödor.
Var uppmärksamma på att suggor åtföljda av smågrisar är fredade hela året. Att medvetet skjuta en sugga som tillfälligt har lämnat sina smågrisar för att söka föda, kan leda till jaktbrott.
Håll etiken högt !!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-01-12 2018-01-12