December -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -18

Efter en tidig torr höst har det blivit blött efter en del nederbörd. Från många håll i länet kommer det täta rapporter om en ökande andel skador på markgrödorna.

Det verkar som att många vallar och betesmarker fått besök av vildsvinen vilket lett till större skador än normalt. Det beror dels att olika insekter, maskar, sniglar mm ofta ligger i markytan och ger en lättillgänglig födokälla, sedan även att det kanske funnits ett uppdämt bökbehov efter den otroligt torra sommaren. Skadorna verkar vara mest i anslutning till vallar och betesmarker men förekommer även på höstgrödor.
Rapporterna gör gällande att de flesta kretsarna i länet märker av en tydlig ökning av vildsvinsstammen. Av de kretsar som jag varit i kontakt med så är det ett litet fåtal som har en liten stam utan ökning eller kanske inte någon fast etablering alls av vildsvin. Däremot ser många kretsar ser att stammen ökat kraftigt under sommaren/hösten. Efter älgjakten då många började jaga på allvar har man verkligen fått upp ögonen för den snabba expansionen.  Flera områden har ökat sin avskjutning med 50-100% mot föregående år så det är ett tecken på att vi har en ökande jakt efter vildsvinen.

Det finns flera rapporter där man ser suggor med smågrisar. Det är enstaka rapporter om pyjamasgrisar men desto fler om kultingar som går från randigt till brunt.
Det ställer än högre krav från oss jägare att vara försiktig då vi bedriver vår jakt. Ensamma grisar som vi ”tror” är galtar är med lika hög sannolikhet en sugga så ska ni skjuta ensamma vuxna vildsvin måste ni vara helt säkra på kön och ålder. Jakttrycket ska vara högt på brungrisar/årsgrisar men ska vi begränsa stammens expansion ska vi även skjuta en hög andel gyltor. Då är det otroligt viktigt att kontrollera att det inte är en sugga som är spendragen , att skjuta första vildsvinet i en flock är nästan alltid fel och då riskerar man att skjuta fel djur.

Även om vi ska skjuta många vildsvin så ska vi skjuta rätt djur och förvalta vildsvinsstammen med samma höga etik som allt annat vilt i skog och mark.
Återigen vill vi trycka på att rapportera alla skjutna vildsvin på viltdata.se. Utan en bra avskjutningsstatistik är det väldigt svårt att beräkna stammens utveckling och ge råd till er jägare och markägare !!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-12-07 2018-12-07