December -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -19

Var observant på bökskador efter nederbörd och blöt väderlek. Vintern verkar vara långt borta med milt väder som det ser ut. Sätt in åtgärder med riktad jakt mot skadedrabbade åkrar direkt. Maskar och sniglar ligger ytligt vilket attraherar vildsvinen.

Tänk på etiken vid hundanvändning så att inte för många hundar släpps samtidigt och att hundar med oönskat beteende inte släpps alls. Nu går vi in i vildsvinens huvudsakliga brunstperiod då galtarna oftare går med suggorna. Kan vara så att vildsvinen blir lite grinigare så var försiktiga så ni inte riskerar varken vildsvin, hundar eller er själva vid närkontakter. Vid upptäckt av nyfödda kullar så försök om möjligt att koppla hunden och byt område.

Vi avråder som vanligt ifrån utfodring med sockerbetor etc. Kan vara att man vill styra in viltet inför jakterna men tänk på mängden foder ni lägger ut, det ska vara små givor med naturlig mat som djuren äter upp på kort tid.
Nytt från mitten av maj är att rörlig belysning, bildförstärkare samt, med vissa restriktioner, termiska riktmedel är tillåtna vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från Länsstyrelsen. Använd dessa hjälpmedel med förnuft och tänk på säkerheten.

Lägg fortsatt ett högt jakttryck på kultingar/årsgrisar och kan man välja att skjuta yngre hondjur, gyltor så gör det i de områden där ni vill begränsa stammens tillväxt.

Rapportera skjutet vilt på viltdata.se så vi kan följa utvecklingen i länet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-27 2020-03-25