December -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -15

Vi ser på åtlarna att suggorna är i brunst då galtarna ofta visar sig samtidigt. Var försiktiga så ni inte skjuter fel djur och tänk även på att det behövs ett antal äldre stora galtar för att betäcka suggorna.

Vi är nu strax innan den huvudsakliga föryngringsperioden och en del suggor har redan fött eller kommer att föda sina kultingar i januari. Rekommenderat är att man är restriktiv i hundanvändningen där man vet att det finns nyfödda kultingar.

Var försiktig med vuxna vildsvin då det kan vara en kultingförande sugga. Stammen innehåller hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Anpassa avskjutningen efter tillgången, tätheterna varierar i länet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-03-22 2016-03-22