December -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -16

I december brunstar vildsvinen. Galtarna uppvaktar suggorna i större grad nu mot andra tider på året. Det innebär att risken för att ta fel på könen är än större nu då de går ihop. Ett stort svart vildsvin är inte automatiskt en galt. Även en sugga kan ha lite knölig rygg och små synliga betar.

Förutom kultingförande suggor som är fredade hela året är alla vildsvin lovliga, Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

Vi har redan sett nyfödda kultingar på enstaka håll så det förekommer även smågrisar. Tänk på detta då vi jagar så vi inte får hundar som tar oskadade smågrisar.
De vildsvin som skjuts är i mycket fin kondition. Ollonen tillsammans med annan naturlig mat är orsaken till det. Ingen tjäle i marken så vildsvinen har lätt att hitta mat. Man ser ofta spår efter vildsvinen att dom städar under ekarna.
Håll koll på vallar och betesmarker som kan få nattliga besök av vildsvinen.

Håll etiken högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-01-23 2017-01-23