December -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -14

Vi ser en ökande population i Västra Götaland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. tillgången på föda är bra med gott om ekollon.

Majoriteten av kullarna som föddes i vintras/ våras verkar klarat sig bra efter en mild och torr senvinter. Vädret har under december varit milt och vi ser en ökad skadebild i på vallar och betesmarker, dock varierar detta kraftigt mellan olika områden.
Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årsgrisar. Med tanke på att vildsvinen snart får sina kultingar ber vi jägarna vara extra försiktiga med att skjuta ensamma vuxna vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-15 2015-07-08