Februari -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -18

Den sista januari var sista dagen för jakt med hundar efter vildsvin. Fortfarande är det tillåtet att jaga älg med hund så var observanta på att de hundar som används till älgjakten verkligen bara jagar älg och inte vildsvin. Hundar som jagar annat vilt ska omedelbart kopplas. Under vintern har man arrangerat stora gemensamma vildsvinsjakter i flera delar av länet som har gett bra utdelning med många observationer och skjutna vildsvin.

De vuxna vildsvinen är tillåtna fram t.o.m. 15:e.. Därefter är endast årsunge av vildsvin tillåtna. Iaktta stor försiktighet dessa sista dagar så du inte skjuter suggor som tillfälligt lämnat sina smågrisar för fodersök.

I slutet av januari och nu i februari har vi lokalt fått mycket snö. I den östra delen av länet kom det lokalt 35-40 cm snö över en natt. Denna snö i kombination med sträng kyla kan ställa till det för smågrisarna då de ska följa suggan efter att de blivit någon månad gamla. Det positiva är att snön är mjuk utan någon större skare och på många håll är det ingen tjäle i marken så det är relativt lätt för vildsvinen att komma åt föda.

Det har setts tidigt födda kullar och de suggor/gyltor som skjutits under jakten har haft många foster i sig vilket ger en indikation om att det kommer bli en bra föryngring. Men, skulle det bli väderomslag med sträng kyla eller blött kallt väder runt nollan så kommer säkert många smågrisar att dö vilket kan leda till ombrunstningar under vårvintern med sent födda kultingar till hösten.

Vi hör inte talas om några större skador på markerna. Det verkar som att vildsvinen till stor del håller sig i skogen på sina fodersök. Det märks även under de ekar som vildsvinen rotar under för att hitta höstens alla ekollon. Även i äldre granskogar märks det av att vildsvinen letar efter skadeinsekter, rötter mm. under snön.

Glöm inte att rapportera alla skjutna vildsvin på viltdata.se. Rykten går från delar av länet att det skjuts mycket vildsvin men det märks inte i statistiken. Dessa rapporter är mycket viktiga för att få en indikation på stammens utveckling.

Avskjutningsstatistiken för 2016/2017 finns nu på www.viltdata.se och den visar att avskjutningen ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående jaktår, knappt 7000 skjutna vildsvin.

Se till att skjuta rätt vildsvin nu under fredningstiden och håll etiken högt !!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-02-12 2018-02-12