Februari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -19

Nu i mitten av februari är det uppehåll med att skjuta vuxna vildsvin pga att vi kommer in i vildsvinens huvudsakliga föryngringsperiod. Det innebär att vi endast får skjuta kultingar/årsgrisar från den 16/2-15/4. Hundjakten är också avslutad så nu måste hundar som jagar/förföljer annat klövvilt än älg hållas under kontroll och kopplas omgående.

Som alltid måste vi vara väldigt försiktiga då vi skjuter vuxna vildsvin så vi inte skjuter en sugga som har smågrisar. Vi har fått en del snö så det kan försvåra att könsbestämma vildsvinen då de kommer på åtlar och under andra jaktformer. Rapporter från hela länet säger att det finns smågrisar som fötts till och från under senhösten/vintern så var försiktiga.

Vintern verkar hålla i sig med både snö och minusgrader men det borde inte ställa till det mer än vanligt. Värre är den tjäle som var innan snön kom som på sina ställen kan vara ett problem när vildsvinen ska finna föda. Det man kan tänka på är att köra ut extra ensilage i skogen så suggorna kan ha att bädda för sina små under diperioden. Det ses ofta smågrisar i enslige som är utlagt till annat vilt så slå gärna två flugor i en smäll.
Återigen vill vi trycka på att rapportera alla skjutna vildsvin på viltdata.se. Utan en bra avskjutningsstatistik är det väldigt svårt att beräkna stammens utveckling och ge råd till er jägare och markägare!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-04 2020-03-25