Februari -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -16

Jakten på vuxna vildsvin har uppehåll mellan 16 februari-15 april. Endast kultingar och årsgrisar är tillåtna. Vi får inte bedriva jakt med hund efter vildsvin. Många älghundar har en förkärlek att jaga vildsvin vilket inte är tillåtet. Sker det ska hunden kopplas omedelbart!

Vi har en fortsatt låg skadebild men lokala variationer förekommer. När vintern släpper sitt grepp ska man vara extra observanta på vallar och betesmarker som kan locka till sig vildvinen. Rötter, maskar och insekter är rena smörgåsbordet för vildsvinen

Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-03-22 2016-03-22