Februari -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -17

Förutom kultingförande suggor som är fredade hela året är alla vildsvin lovliga. Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

I ett par veckor i början av februari är alla vildsvin tillåtna. Från och med 16 februari till och med 15 april är endast årsgrisar lovliga. Definitionen är ett djur som är yngre än 12 månader vilket innebär att vildsvin födda under förra vintern börjar bli svåra att särskilja, så största försiktighet är nödvändig. Vi går in i den huvudsakliga grisningsperioden för suggorna så var försiktig dessa sista dagar innan uppehållet.
Det är fortsatt milt väder så det är väldigt gynnsamt för vildsvinen. Dom är i bra hull och de gyltor och suggor som skjuts har många foster i sig som är långt utvecklade. Det ser ut som att det kommer bli en bra föryngring.

Vi får inte använda hund under jakten så alla som släpper sina hundar efter älg måste vara observanta så hundarna inte jagar vildsvin. Sker det ska hundarna kopplas omedelbart!

Sugga som åtföljs av smågrisar är fredad hela året.
Håll koll på vallar och betesmarker som kan få nattliga besök av vildsvinen och tänk på etiken!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-08 2017-03-08