Februari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2020

Nu i februari slutar jakten med hund efter vildsvin vilket innebär att även hundar som släpps på älg ska vara ”vildsvinsrena”. De flesta suggorna är dräktiga eller kanske till och med fått sina smågrisar så vi måste vara försiktiga nu med lösa hundar som stör vildsvinen.

Den milda vintern verkar hålla i sig så håll utkik efter vildsvin på marker med känsliga grödor. Börja redan nu att inrikta jakten mot områden där ni inte vill ha vildsvinen så de håller sig i skogen istället. Åteljakten bör bedrivas med stor försiktighet då vi efter 15 februari har fredningsperioden för de vuxna vildsvinen. Årsgrisar är tillåtna och är de djur vi ska lägga det allra största jakttrycket på.

Tänk till på var ni anlägger era åtlar och vad ni lägger ut som lockmat. Att anlägga åtlar nära marker med känsliga grödor eller nära vägar kan göra att ni istället skapar problem för både markägare/lantbrukare som för trafiken. Använd sunt förnuft och prata gärna med era jaktgrannar så ni planerar både placering och kanske även samjagar på gemensamma åtlar.

Använd endast naturligt foder, spannmål, ärtor, majs etc. men inget som är processat, som kommer från matavfall eller liknande.

Håll ett högt jakttryck på årsgrisarna och var i största allmänhet försiktiga med ensamma vildsvin när de är tillåtna.

Vi ska skjuta många vildsvin men skjut rätt djur och tänk alltid på etiken och hur vi förmedlar bilden av jakten på detta högvilt.

Glöm inte att rapportera skjutna vildsvin på viltdata.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-03-25 2020-03-25