Februari 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2021

Nu den första februari slutar hundjakten efter vildsvin. Bra, för nu börjar suggorna förbereda sig för att grisa om en eller ett par månader.

Vädret som varit under januari med kyla och snö över stora delar av länet verkar hålla i sig. Kälen kryper ner i backen så var observanta att vildsvinen inte bökar sönder växande grödor utan håller sig på områden där dom gör nytta. Vi ser titt som tätt att vildsvinen är i områden där det är gott om gran och letar efter granbarksborre och även under ekarna och letar efter ekollon.

Från den 16 februari är endast årsgrisar tillåtna att skjuta så se verkligen till att det är djur i rätt storlek som ni nedlägger. Ta tid på er då ni sitter på åtlar mm så det inte är kultingförande suggor ni skjuter.

Påminner om att de tekniska hjälpmedel vi får lov att använda, att det sköts på rätt sätt. Vi får t.ex. inte sitta på en åtel i skogen och använda termiska kikarsikten utan de ska användas i öppen terräng.

Vi ska skjuta många vildsvin men håll alltid etiken högt, vildsvinen är ett vilt som har lika högt värde som allt annat vilt i den svenska naturen.

Rapportera er avskjutning på Viltdata.se!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-02-08 2021-02-08