Februari -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -15

Vi ser en ökande population i Västra Götaland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet.

Tillgången på föda är bra. Vädret har under de två första månaderna iår varit milt utan någon tjäle i marken.
Under januari/ februari har vi fått in rapporter om att suggorna börjat få kullar.
15 februari – 16 april är endast årsgrisar lovliga.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-03-03 2015-07-08