Januari -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -18

Nu i hundjaktens slutskede är de flesta suggorna dräktiga. På flera håll har man sett smågrisar i bon vilket innebär att suggorna är på fodersök eller stötta och tillfälligt borta från de små. Nu ställer det än högre krav på oss jägare hur vi bedriver jakten med hundar. Vi riskerar att det skjuts ensamma vildsvin i tron att det är galtar men oftast är det gyltor eller suggor. Att medvetet skjuta en spendragen sugga är etiskt och moraliskt förkastligt och kan även vara ett jaktbrott.

Tendensen har varit att vildsvinen är mer irriterade i slutet av säsongen vilket kan bero på brunsten och grisningssäsongen. Tänk även på att nu i jaktens slutskede är skaderisken för hundarna hög och avbryt därför jakten omedelbart om det finns små kultingar, dräktiga suggor i området. Släpp hundar men gör det med respekt för både vildsvinen och hundarna.

Snön och kylan har än så länge varit mild i länet så de tidigt födda smågrisarna verkar klara sig bra än så länge. Det har varit ganska lugnt med bökskador. Kanske ett tecken på att det finns gott om mat i skog och mark som är lättåtkomlig utan någon större mängd med snö.

Avskjutningsstatistiken för 2016/2017 finns nu på www.viltdata.se och den visar att avskjutningen ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående jaktår, knappt 7000 skjutna vildsvin.

Var uppmärksamma på att suggor åtföljda av smågrisar är fredade hela året. Att medvetet skjuta en sugga som tillfälligt har lämnat sina smågrisar för att söka föda, kan leda till jaktbrott.
Håll etiken högt !!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-02-05 2018-02-05