Januari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -19

Jakten rullar på en månad till med hund men det känns som att vi måste vara försiktiga och jaga än mer med förstånd.

Under december har det kommit in många rapporter om suggor med smågrisar. Det har varit allt ifrån några månader gamla till bara några veckor. Det innebär att när vi släpper hundar så kan vi bli tvungna att bryta jakten, koppla och ta oss därifrån. I våra avskjutningsregler måste vi trycka på det faktum att ett ensamt vildsvin som kommer i pass, lika ofta är en sugga som lämnat sina små i boet eller kommit ifrån sina kultingar. Ska vi skjuta ensamma vuxna vildsvin måste vi vara säkra på att de inte har smågrisar. Skjut gärna gyltor om syftet är att begränsa stammens tillväxt. Även om vi ska skjuta många vildsvin så ska vi skjuta rätt djur och förvalta vildsvinsstammen med samma höga etik som allt annat vilt i skog och mark.

De djur som skjuts är i gott hull vilket bekräftar den goda tillgången på mat som varit under hösten, ekollonen har bidragit med ett stort tillskott i höst. Rapporter om bökskador på markerna är inte så frekventa som under oktober/november.
Återigen vill vi trycka på att rapportera alla skjutna vildsvin på viltdata.se.

Utan en bra avskjutningsstatistik är det väldigt svårt att beräkna stammens utveckling och ge råd till er jägare och markägare!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-01-18 2020-03-25