Januari -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -16

Stammen och skadebilden är låg, lokala variationer förekommer. Fler kullar med randiga kultingar har börjat visa sig, vilket försvårar jakten. Rekommendationen är ett fortsatt högt jakttryck på årsgrisar och kultingar.

Förande suggor är fredade enligt lag och det är i väldigt svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock. Vi ser små suggor som för kultingar vilket ställer högt krav på etiken hos oss jägare.

Var extra försiktiga när ni skjuter ensamma vildsvin att det verkligen är galtar eller gyltor!


JAKTEN MED HUND SLUTAR DEN 31 JANUARI!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-03-22 2016-03-22