Januari -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -17

Nu i januari går hundjaktssäsongen mot sitt slut. Det ses suggor med smågrisar lite överallt så var försiktiga med att använda hundar i områden där man misstänker att suggorna väljer att grisa.

Det är fortsatt gynnsamt väder för vildsvinen. Torrt väder, ingen större kyla och på de flesta i län lite med snö vilket leder till att vildsvinen har lätt att hitta föda.  Det märks att det varit en bra höst med mycket ekollon för de djur som skjutits har varit vid gott hull.
Vi kan förvänta oss en bra föryngring. Lägg ett stort jakttryck på årsgrisar för att balansera stammen. Vi kan skjuta väldigt många av dessa utan att stammens tillväxt dämpas. Vill vi dämpa stammen så skjut unga suggor/gyltor men var försiktiga med de gamla suggorna. Tänk på att en sugga kan likna en galt till utseendet så var hundra procent säkra på att det verkligen är en galt och inte en sugga som lämnat sina små i boet.

Sugga som åtföljs av smågrisar är fredad hela året.
Håll koll på vallar och betesmarker som kan få nattliga besök av vildsvinen och tänk på etiken!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-02-15 2017-02-15