Januari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2020

Den hittills mycket milda vintern håller i sig vilket naturligtvis gynnar vildsvinen. Det är lätt att hitta föda, rötter, insekter mm är lätta att komma åt. Var observanta på höstsådda grödor som kan få nattliga besök.

Inspektera så ofta ni kan i de områden som vildsvinen besöker regelbundet för att kunna avstyra skador i ett tidigt skede. Skadeläget i stort verkar vara acceptabelt med variationer naturligtvis. Skadorna som uppstår i skogen är mer en kosmetisk än verklig skada.

Hundjakten rullar på en månad till. Har fått rapport från några jägare att det har varit en del skador på hundar så använd västar om ni jagar aktivt. Vissa ser det som stora fördelar med skyddsvästar medan andra är mer rädda för hundarnas mobilitet.

Mot slutet av säsongen är hundarna i bra form och det tillsammans med dräktiga suggor gör att vi måste vara extra försiktiga med hur vi jagar. Vi får sporadiska rapporter om tidigt födda, eller sent födda smågrisar hur man nu ser det vilket gör att skarpa hundar kan ta smågrisar. Dessa hundar ska släppas med stor försiktighet eller kanske inte alls!

Vi ska skjuta många vildsvin men skjut rätt djur och tänk alltid på etiken och hur vi förmedlar bilden av jakten på detta högvilt.

Glöm inte att rapportera skjutna vildsvin på viltdata.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-27 2020-03-25