Januari -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -15

Vi ser en ökande population i Västra Götaland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet.

Tillgången på föda är bra. Majoriteten av kullarna som föddes i vintras/ våras verkar klarat sig bra efter en mild och torr senvinter. Vädret har under januari varit milt utan någon tjäle i marken.
I slutet av januari fick vi in rapporter om att suggorna börjat få kullar så vi uppmannar jägare som jagar vid åtel att vara mycket försiktiga med att skjuta vuxna vildsvin till 15 februari, därefter får endast årsgrisar jagas.
Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-02-04 2015-07-08