Juli -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -17

Nu i juli börjar spannmålen gå i mjölkmognad. Då måste vi vara observanta på att inte det orsakas skador i grödorna.

Rapporterna som kommer in är lika över hela länet. De områden som har en etablerad stam ser många vildsvin. Man ser fler kultingar mot tidigare år och tendensen är även att många yngre gyltor har fått kultingar. Det är även större kullar mot tidigare år. Orsaken är att det varit mycket gynnsamt för vildsvinen under flera år med milda vintrar och gott om mat.

Utbredningen fortsätter och vildsvinen etablerar sig i områden de inte funnits i tidigare. Vi kommer att se den utvecklingen under flera år till då vi fortfarande har områden i länet som inte har en fast stam.
Vi bör öka jakttrycket ytterligare i områden där vi har skadekänsliga grödor. Denna tid på året ska vi bedriva jakten på fälten och betesmarkerna. Stör vi vildsvinen i skogen på åtlarna så söker de föda i det öppna landskapet och risken för skador ökar.

Vi ska fortsättningsvis ha ett högt tryck på avskjutning av brungrisar och unga gyltor. Tänk på att det är svårt att se skillnad på en gylta och sugga så var försiktiga så ni inte skjuter fel djur.
Var uppmärksamma på att suggor åtföljda av smågrisar är fredade hela året. Att medvetet skjuta en sugga som tillfälligt har lämnat sina smågrisar för att söka föda, kan leda till jaktbrott.
Håll etiken högt !!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-07-27 2017-07-27