Juli -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -16

Från den 16 april så är alla vildsvin lovliga, förutom kultingförande suggor som är fredade hela året. Tänk på att suggorna lämnar sina kultingar och går på fodersök själva och därmed ökar risken att man misstar suggan för en galt. Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

På de håll som spannmålen går i mjölkmognad krävs det vaksamhet för att undvika skador. Vi har en låg skadebild trots att vi vet att vildsvinen ökar i hela länet. Skyddsjakten i spannmålen är ett bra sätt att minska skador för jordbruket samtidigt som det är en spännande jaktform.

Det kan vara svårt att se om suggorna är ensamma så stor försiktighet krävs för att skjuta ensamma vildsvin. Skjut ”brungrisar” så blir inte fel djur skjutet!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-09-07 2016-09-07