Juni -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -17

På många håll i länet kommer det rapporter om att det ses många vildsvin. Man ser suggor som verkar ha lite större kullar mot förra året. Detta beror troligtvis på den mycket gynnsamma höst med mycket mat i form av ekollon och den milda torra vintern. Dessa faktorer bidrar till att vildsvinsstammen i länet ökar.

I vissa områden har det förekommit bökskador på nysådd men det verkar som att det blivit lugnare nu när det börjat spira och gro bättre. Vi måste fortsättningsvis hålla koll på vallar och betesmarker och andra känsliga grödor så det inte uppstår oacceptabla skador.
Under växtperioden ska jakten ske på dessa marker för att ge vildsvinen möjlighet till lugn och ro i skogen där de inte gör skada.
Vi ska fortsättningsvis ha ett högt tryck på avskjutning av brungrisar och unga gyltor. Tänk på att det är svårt att se skillnad på en gylta och sugga så var försiktiga så ni inte skjuter fel djur.
Var uppmärksamma på att suggor åtföljda av smågrisar är fredade hela året. Att medvetet skjuta en sugga som tillfälligt har lämnat sina smågrisar för att söka föda, kan leda till jaktbrott.
Håll etiken högt !!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-06-01 2017-06-01