Juni -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -18

Våren kom och försvann över några dagar och sommaren är här. Vildsvinen mår bra i värmen och de kullar som har setts verkar vara lite spridda i ålder. Från vissa personer hör man misstanken om att de tidigt födda kultingarna har gått åt pga den tuffa vintern och att det fötts lite sena kullar under våren. Andra gör gällande att det verkar som att grisningen varit i normal tid med normala kullstorlekar. Kan hända att det skiljer sig beroende på hur snödjupet och kylan varit lokalt.

All vårsådd är färdig och det varierar i tillväxtgrad. Den största risken för skador på nysådd borde vara över tills spannmålen går mot mognad, men håll koll på vallar och betesmarker. Det kan vara så att vildsvinen söker sig till områden med lite fuktigare miljö för att få en mer smaklig diet i form av rötter, insekter mm.

Ni som skyddsjagar på fälten måste vara ytterst noggranna med att det inte skjuts kultingförande suggor. Risken för att det finns fler vildsvin i spannmålen bakom den ni vill skjuta är också uppenbar så var försiktiga för både er egen skull och för vildsvinens skull.
Lägg ett stort jakttryck på unga vildsvin som ger en preventiv effekt och kanske gör att de andra vildsvinen i flocken håller sig undan från skadekänsliga grödor.
Sen är även de yngre djuren smakligare tycker jag själv, speciellt nu när det drar mot grillsäsongen!!

Glöm inte att alla vildsvin ska trikintestas och håll etiken högt.
Se till att rapportera alla skjutna vildsvin på viltdata.se så vi får indikation på hur vildsvinsstammen utvecklas!!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-31 2018-05-31