Juni -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -19

Från stora delar av länet kommer det täta rapporter om att det ses mycket vildsvin. Kullarna verkar vara större än normalt med många randiga smågrisar i flockarna. Det verkar som att huvudföryngringen har varit i mars/april men det förekommer en del som är någon månad gamla också. Överlevanden är mycket bra så vi får räkna med att stammen kommer att öka i hela länet även under denna säsong.

Nu betar många vildsvin gräs på vallarna och det verkar relativt lugnt med bökskador på odlade marker. Regnet som kommit under maj och som inleder juni kan göra att insekter och maskar rör på sig och drar till sig vildsvinen så håll en ökad bevakning på äldre vallar och betesmarker.

Nu ska det hållas ett vakande öga på odlade grödor för att undvika skador på dessa. Rapsfälten är från slutet av blomningen och fram till skörd populära för vildsvinen, samtidigt som det är extremt svårt att bedriva skyddsjakt i raps så det gäller att bevaka i anslutning till fälten. Tidigt än med mjölkmognad för spannmålen men håll en ökad koll på fälten. Jakten på åtlar ska vara begränsad så vildsvinen håller sig i skogen istället för på öppna marker.

Förande sugga är fredad men det är inte ovanligt att suggan lämnar sina kultingar och då gäller det att vara extra uppmärksam på buklinjen, detta för att se om det finns dragna spenar.

Ett högt jakttryck på brungrisar och kan man välja att skjuta yngre hondjur, gyltor så gör det i de områden där ni vill begränsa stammens tillväxt.

Markägare som söker hjälp med vildsvinsjakt kan numer vända sig till vår hemsida och få en kontakt därigenom. Mer information fås på vildsvinshjälp.nu
Rapportera skjutet vilt på viltdata.se så vi kan följa utvecklingen i länet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-06-04 2020-03-25