Juni -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -15

Nu på sommaren ska jakten bedrivas på åkermark och fält för att skydda grödor.

När spannmålen blir mjölkmoget krävs ännu högre bevakning.
Var mycket försiktig med att skjuta vuxna vildsvin i till exempel. spannmål där kultingarna kan vara svåra att se!
Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-07-13 2015-07-13