Juni -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -16

Från den 16 april så är alla vildsvin lovliga, förutom kultingförande suggor som är fredade hela året. Tänk på att suggorna lämnar sina kultingar och går på fodersök själva och därmed ökar risken att man misstar suggan för en galt. Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

Vi har en lägre avskjutning i juni månad. Skyddsjakten i grödorna är inte så intensiv utan sker i princip bara på vallar och betesmarker. Kan vara svårt att se om suggorna är ensamma så stor försiktighet krävs för att skjuta ensamma vildsvin.
På de håll som spannmålen går i mjölkmognad tidigt krävs det mer vaksamhet för att undvika skador. Vi har en låg skadebild trots att vi vet att vildsvinen ökar i hela länet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-07-22 2016-07-22