Juni 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2020

Sommaren är här med juni månad för dörren. Vildsvinen syns nu oftast på vallar och betesmarker där dom liksom annat klövvilt gärna betar gräs. Gör dom ingen skada genom bökningar kan dom gärna få gå där annars får man skrämma bort dom till skogen där dom kan få vara ifred.

Känslan är att det har varit en god föryngring, det ses många smågrisar i flockarna. En kommentar från en jägare var att det varit en väldigt jämn grisning under våren, suggorna fick sina små under samma period.

Den mesta spannmålen har ett bra tag till mognad men håll gärna ett vakande öga ifall vildsvinen är på marker där man inte vill ha dom.

Nu ska det i princip endast ske skyddsjakt för att skydda grödor, åteljakt kan man gärna vänta med och istället låta vildsvinen ha lugn och ro där.

Markägare som får bekymmer kan kontakta jägare genom vildsvinshjälpen.se.  Där kan markägare få råd och hjälp genom det kontaktnät som byggts upp. Men naturligtvis om man redan har jakten utarrenderad ska jakträttsinnehavaren vara den förste man kontaktar om det uppstått bekymmer.

Vi får använda olika mörkerhjälpmedel och använd dom med förnuft så är det ett alldeles ypperligt hjälpmedel för att skydda grödorna.

Glöm inte att rapportera skjutna vildsvin på viltdata.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-06-26 2020-06-26