Maj -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -18

Nu har äntligen våren kommit. En seg långdragen vinter som höll i sig med kyla och dåligt väder kan ha ställt till det för smågrisar som föddes under mars/april. De observationer man gör är att det ses en hel del vuxna vildsvin. Det verkar som att stammen av vuxna är lika stor eller större på flera håll än 2017. Trots denna indikation kan tillväxten hämmas om vintern har varit tuff för de minsta och svagaste djuren.

Skyddsjakterna har tagit fart och många är väldigt aktiva på nätterna för att skydda växande grödor. Den något sena sådden gör att vi kan förvänta oss en del födosök från vildsvinen under en stor del av månaden på nysådden. När sedan majs och potatis kommer i marken så bör man hålla koll på de markerna.

Skjut unga djur så ni får en avskräckande effekt på övriga vildsvin i flocken. Låt de äldre djuren vara så tar de troligtvis med resten av flocken till andra områden där de får vara ifred.
Glöm inte att rapportera skjutna vildsvin på viltdata.se så vi får indikation på hur vildsvinsstammen utvecklas !!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-03 2018-05-03