Maj -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -19

Fortfarande i april har det setts smågrisar så vi kan räkna med att det kommer att födas en del smått även i maj månad. Det otroligt varma och torra vädret verkar hålla i sig ett tag till och det rapporteras det om bökskador på åkermarken. Sen nysådd har haft besök och det borde vara så att det minskar under maj när grödorna börjar växa. Betesmarker kommer fortfarande att vara attraktiva för nattliga besök så håll koll på dessa.

 Nu ska alla ansträngningar ske för att skydda grödor från skador och den jakt som sker bör intensifieras. De rapporter som kommer in till oss skildrar samma bild över hela länet så vi måste vi göra en intensiv insats för att freda känsliga grödor.
Ha en nära dialog mellan jordbrukare och jägare så man tidigt kan samverka för att hjälpas åt.
Vildsvinsstammen kommer att öka hos oss i år igen och många ser ett växande problem medans andra ser det mer positivt. Vildsvinen är ett vilt som ska förvaltas på samma etiska sätt och med samma höga jaktliga moral som annat vilt så håll etiken högt.
Markägare som söker hjälp med vildsvinsjakt kan numer vända sig till vår hemsida och få en kontakt därigenom. Mer information fås genom denna länk.

vildsvinshjalp.nu

Avskjutningen bör styras mot unga djur för at undvika att vuxna suggor med smågrisar skjuts av misstag. Brungrisar och kultingar är lovliga hela året och lättare att särskilja från de vuxna så är ni osäkra så skjut dessa unga djur.
Rapportera skjutet vilt på viltdata.se så vi kan följa utvecklingen i länet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-30 2020-03-25