Maj -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -15

Det har observerats mycket kultingar som fötts senare delen av våren. Kullarna är normala eller möjligen något större, vilket ger utrymme till att skjuta mycket kultingar under säsongen.

Vildsvinen är nu ute på vallarna och äter gräs, bedriv jakten där. Men passa även på att inventera vildsvinens storlek och sammansättning. Rekommendation till stor försiktighet att skjuta vuxna vildsvin. Förande suggor är fredade enligt lag och det är i stort sett omöjligt att veta vilka hondjur som är förande i en flock.

Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-06-12 2015-06-12