Maj -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -16

Från den 16 april så är alla vildsvin lovliga, förutom kultingförande suggor som är fredade hela året. Tänk på att suggorna lämnar sina kultingar och går på fodersök själva och därmed ökar risken att man misstar suggan för en galt. Tänk på etiken, vildsvinen är ett lika ädelt vilt som övriga arter!

Grödorna har varit i marken ett tag nu och det växer så det knakar. Vi har en låg skadebild trots att vi vet att vildsvinen ökar i hela länet.
Det verkar som att samarbetet fungerar bra mellan markägare, arrendatorer och jägare som löser eventuella problem med bökskador på det lokala planet.
På många håll ser vi grupper med suggor som har med sig sina kultingar så det verkar varit en bra föryngring.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-06-08 2016-06-08